Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh của quý Công ty, chúng tôi tư vấn các điều kiện và hỗ trợ quý khách thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của quý khách và quy định của pháp luật. Quý khách hàng tham khảo dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trọn gói của Hoàng Gia dưới đây và lựa chọn theo nhu cầu phù hợp cho doanh nghiệp mình.

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/ NĐ-CP
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Tư vấn các quy định của pháp luật về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

đăng ký thay đổi trên giấy phép kinh doanh, cụ thể:

 • Tư vấn thay đổi tên công ty
 • Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 • Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website
 • Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng, giảm vốn điều lệ
 • Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty
 • Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty
 • Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty
 • Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện
 • Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan)
 • Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thiện biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thay đổi, quyết định thay đổi, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan.

Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch đầu tư.

Điều kiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký trước đó như: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, nghành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập (đối với công ty CP), vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn…

Bộ hồ sơ đầy đủ thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp
 • Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:
  • Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập, tỷ lệ vốn góp
  • Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cổ đông mới là cá nhân, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của cổ đông mới là tổ chức và quyết định
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (trường hợp thay đổi cổ đông do chuyển nhượng)
 • Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (trường hợp thay đổi cổ đông do thừa kế)
 • Hợp đồng tặng cho cổ phần vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc tặng cho (trường hợp thay đổi cổ đông do tặng cho cổ phần)
 • Hợp đồng sáp nhập hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp (đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác)
 • Bản sao điều lệ đã sửa đổi của công ty (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố khác đến)
 • Báo cáo tài chính, văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc, tổng giám đốc hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)
 • Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp phải thay đổi nội dung kinh doanh theo quyết định của Toà án).
 • Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để Hoàng Gia thực hiện công việc.

Tài liệu khách hàng cần cung cấp cho Hoàng Gia về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 • Bản sao chứng thực CMND của các cổ đông
 • Bản sao đăng kí kinh doanh
 • Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền để Hoàng Gia thực hiện công việc
 • Bản sao điều lệ công ty.

Công việc chúng tôi thực hiện

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD cho khách hàng
 • Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Nhận Giấy chứng nhận ĐKDN
 • Giao cho khách hàng Giấy chứng nhận ĐKDN và 1 bộ hồ sơ để khách hàng lưu.
 • Đặt biệt Hoàng Gia tư vấn dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký giấy phép văn phong đại diện công ty nước ngoài

Trên đây là nội dung tư vấn và báo phí liên quan đến yêu cầu của quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào về dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chất lượng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về thành lập công ty

Tôi sử dụng dịch vụ của công ty chuyên nghiệp này tôi rất yên tâm như báo cáo thuế hay dịch vụ kế toán tôi chẳng phải lo nghĩ gì, thậm chí các dịch vụ liên quan như xin bản quyền nhãn hiệu, chuyển văn phòng, giấy phép kinh doanh… Chi phí giảm chỉ còn một phần ba khi tôi sử dụng dịch vụ kế toán này.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
Giám đốc, Công ty Đào tạo nhân lực Unity
Rate this post
Rate this post
Rate this post