Thay đổi cổ đông sáng lập

Thay đổi cổ đông sáng lập

Thay đổi cổ đông sáng lập là nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Thêm hoặc bớt thành viên góp vốn, cổ đông góp vốn đều có những lí do riêng nhưng không ngoài mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Quy định pháp lý liên quan đến thay đổi cổ đông công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 như sau
:

 • Cổ đông sáng lập quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ đông sáng lập được kê khai trong danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:
  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhTên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
  • Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 78/2015 NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi cổ đông sáng lập gồm những nội dung sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
 • Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, ngoài các giấy tờ như trên, hồ sơ thông báo phải có:

 • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Và trường hợp đăng ký thay đổi trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi được nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trao giấy biên nhận hồ sơ cho công ty. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh thông báo lại cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trên đây là nội dung tư vấn của Hoàng Gia về thủ tục thông báo thay đổi cổ đông sáng lập. Để hỗ trợ quý khách hoàn thiện thủ tục này nhanh chóng và tiết kiệm nhất, chúng tôi xin giới thiệu dịch vụ tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập uy tín nhất của Hoàng Gia

 • Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ về việc thông báo thay đổi
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm nhiều dịch vụ chẳng hạn như: thay đổi ngành nghề kinh doanh…

Tôi sử dụng dịch vụ của công ty chuyên nghiệp này tôi rất yên tâm như báo cáo thuế hay dịch vụ kế toán tôi chẳng phải lo nghĩ gì, thậm chí các dịch vụ liên quan như xin bản quyền nhãn hiệu, chuyển văn phòng, giấy phép kinh doanh… Chi phí giảm chỉ còn một phần ba khi tôi sử dụng dịch vụ kế toán này.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
Giám đốc, Công ty Đào tạo nhân lực Unity
Rate this post
Rate this post
Rate this post