Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay, theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan tới hình thức, vốn, thời gian, hay quy mô, v.v… thì phải làm thủ tục điều chỉnh  giấy chứng nhận đầu tư.

Là một công ty tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm như Hoàng Gia, việc thường xuyên cập nhật được các quy định của pháp luật sẽ tư vấn giải quyết và hỗ trợ sớm nhất cho khách hàng về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư với thời gian, chi phí và hiệu quả tốt nhất.

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư.
Các mục doanh nghiệp hay điểu chỉnh:

 • Thay đổi vốn thực hiện dự án trong giấy chứng nhận đầu tư
 • Thay đổi địa chỉ
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi nhà đầu tư
 • Mua bán sáp nhập hoặc chuyển nhượng dự án

Dưới đây là quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Hoàng Gia

 • Đơn xin điều chỉnh, thay đổi chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc ký (theo mẫu)
 • Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh
 • Nghị quyết của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đầu tư
 • Ngoài các tài liệu nêu trên, tùy nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh cần bổ sung các văn bản sau:
  • Trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn, bổ sung các tài liệu quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP
  • Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:
   • Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ…
   • Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
 • Trường hợp mở chi nhánh sản xuất, bổ sung các tài liệu
  • Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm…)
  • Ý kiến của UBND cấp tỉnh, thành về địa điểm, mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm dự định đặt cơ sở sản xuất
  • Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
 • Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp.
 • Trường hợp cơ cấu lại vốn đầu tư, cần có các văn bản, tài liệu sau giải trình lý do:
  • Giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung
  • Các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc điều chỉnh vốn đầu tư
  • Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có)
 • Các trường hợp khác có sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, điều lệ liên doanh, điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cần bổ sung Hợp đồng, điều lệ bổ sung hoặc phụ lục Hợp đồng, điều lệ.

Hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư, bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện thay đổi chứng nhận đầu tư: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư đổi giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

 • Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư –  điểu chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 • Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư, bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư tổ chức thẩm tra những nội dung điều chỉnh và đổi giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Chi phí dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Chi phí dịch vụ trọn gói và cố định, không phát sinh chi phí chìm

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ nhân sự giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng về mọi dịch vụ như: thay đổi nội dung giấy phép văn phòng đại diện công ty nước ngoài, giải thể công ty nước ngoài, thành lập chi nhánh công ty nước ngoài…

Hãy nhấc máy gọi số (028) 38 290 290 để được sử dụng dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chất lượng của hoàng Gia

Tôi sử dụng dịch vụ của công ty chuyên nghiệp này tôi rất yên tâm như báo cáo thuế hay dịch vụ kế toán tôi chẳng phải lo nghĩ gì, thậm chí các dịch vụ liên quan như xin bản quyền nhãn hiệu, chuyển văn phòng, giấy phép kinh doanh… Chi phí giảm chỉ còn một phần ba khi tôi sử dụng dịch vụ kế toán này.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
Giám đốc, Công ty Đào tạo nhân lực Unity
Rate this post
Rate this post
Rate this post